CALCO

Vaša vstupná brána na západný balkán

Spoločnosť Calco, s.r.o. existuje na trhu už od roku 2012. Od svojho založenia sa venujeme komplexnému podnikateľskému poradenstvu, vyhľadávaniu investičných príležitostí na mieru podľa potrieb klienta a vypracovávaniu politicko-ekonomických analýz. Okrem Slovenskej republiky a EÚ sa špecializujeme aj na Západný Balkán, konkrétne na Srbsko, Kosovo, Čiernu Horu, Chorvátsko, Bosnu a Hercegovinu, Severné Macedónsko a Albánsko.

Business Partners at Work

ATRAKTÍVNE ÚZEMIE PRE VAŠE NOVÉ AKVIZÍCIE

Po ničivých konfliktoch z deväťdesiatych rokov prebiehajú na Západnom Balkáne spoločenské, politické a ekonomické zmeny, ktoré ešte zďaleka nie sú ukončené. Všetky štáty však ašpirujú na členstvo v EÚ a takmer všetky na členstvo v NATO. Prebiehajúce reformy, aproximácia práva s EÚ, lacná pracovná sila, nerastné bohatstvo, rozvíjajúci sa trh robí zo Západného Balkánu atraktívne územie pre Vaše nové akvizície. Portfólio poskytovaných služieb v každej situácii závisí od požiadaviek klienta pre daný trh.

Business Meeting

VYPRACOVÁVAME FINANČNÉ ANALÝZY PODNIKOV A DROBNÝCH FIRIEM

Analýzy následne pomáhajú odhaliť silné a slabé stránky podniku, sú žiadané najmä pri dôležitých investíciách či akvizíciách. Toto predstavuje dôležitý diagnostický nástroj, ktorý ukazuje zdravie podniku a informuje o finančno-ekonomickej situácii spoločnosti.

Data on a Touch Pad

VYPRACOVÁVAME POLITICKO - EKONOMICKÉ ANALÝZY

Analýzy podávajú systematický pohľad na charakter cieľových krajín, mapujú hlavné udalosti a predkladajú našim klientom možné scenáre politicko-ekonomického vývoja. Ich cieľom je informovať našich zákazníkov o všetkých aspektoch a rizikách ich investícií.

Kontakty

V príapde Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Palárikova 31, 811 04 Bratislava